Scouting Academy

Ontwikkeling is bij Scouting gericht op de persoonlijke ontwikkeling van Scoutingleden, waarbij ervoor gezorgd wordt dat de leden voldoende deskundigheid hebben om de verschillende functies binnen Scouting te kunnen vervullen. Deze ontwikkeling staat bij Scouting Academy centraal.

Het doel van Scouting Academy is dat de vaardigheden die je als vrijwilliger binnen Scouting opdoet, ook buiten Scouting van waarde zijn. Daarom worden deze vaardigheden, ook wel 'competenties' genoemd, buiten Scouting officieel erkend. Zo zorgt Scouting ervoor dat je als vrijwilliger vaardigheden opdoet die ook buiten Scouting gebruikt kunnen worden en heeft Scouting profijt van gekwalificeerde leiding. De kwaliteit van het Scoutingspel neemt tenslotte een belangrijke rol in binnen Scouting in Nederland.

Scouting Academy in je groep

De groep is de plek waar het gebeurt. Daar wordt het spel van Scouting gespeeld. Ongemerkt leer je daarbij heel veel, gewoon door te doen. De ene keer gaat alles in één keer goed en soms loopt het niet zo als je had gehoopt. Dan overleg je met je teamleden hoe je dat de volgende keer beter kunt aanpakken. Zo leer je elke keer weer wat bij.

Binnen Scouting Academy wordt dit leren in de praktijk zeer serieus genomen. Dat gebeurt door inzichtelijk te maken wat je al kunt en weet, en waar je nog bij kunt leren. Om je vaardigheden inzichtelijk te maken, wordt gebruik gemaakt van een kwalificatiekaart. Samen met de praktijkbegeleider van je groep kun je hiermee in kaart brengen wat jij al hebt geleerd. Gewoon, door in de praktijk leiding te zijn.

Ontwikkeling is bij Scouting gericht op de persoonlijke ontwikkeling van Scoutingleden, waarbij ervoor gezorgd wordt dat de leden voldoende deskundigheid hebben om de verschillende functies binnen Scouting te kunnen vervullen. Deze ontwikkeling staat bij Scouting Academy centraal.

Het doel van Scouting Academy is dat de vaardigheden die je als vrijwilliger binnen Scouting opdoet, ook buiten Scouting van waarde zijn. Daarom worden deze vaardigheden, ook wel 'competenties' genoemd, buiten Scouting officieel erkend. Zo zorgt Scouting ervoor dat je als vrijwilliger vaardigheden opdoet die ook buiten Scouting gebruikt kunnen worden en heeft Scouting profijt van gekwalificeerde leiding. De kwaliteit van het Scoutingspel neemt tenslotte een belangrijke rol in binnen Scouting in Nederland.

Competenties

Het werken met competenties is erg nuttig. Binnen Scouting is het mogelijk om competenties te gebruiken om leuke, passende en uitdagende trainingen te maken, en buiten Scouting kun je laten zien over welke vaardigheden je beschikt. Binnen Scouting Academy zijn er twee soorten competenties, namelijk functiegebonden en persoonsgebonden competenties.

Wat is een competentie eigenlijk?

Zowel in het onderwijs als in het bedrijfsleven, lijkt iedereen over competenties te praten. Binnen Scouting gaat het meer over praktische zaken. Ook de verworven competenties worden praktisch gehouden. Een competentie binnen Scouting is dan ook niets anders dan laten zien wat je kunt. Je moet het gewenste gedrag kunnen toepassen wanneer de situatie dat vereist. Met dit 'aantoonbare gedrag' in het achterhoofd, zijn binnen Scouting twee systemen ontwikkeld.

Waarom twee systemen?

Binnen Scouting weet je ongeveer wat je kunt verwachten van iemand die zes jaar leidinggevende bij de scouts is. Buiten Scouting is het vaak moeilijk uit te leggen wat zo iemand gemiddeld kan op het gebied van leidinggeven, regelen, improviseren, stressbestendig zijn, omgaan met kritiek en het creëren van een échte Scoutingsfeer op zomerkamp. In het ene systeem wordt daarom gesproken in echte Scoutingtaal, die iedereen binnen de vereniging begrijpt; het gaat dan over de functiegebonden competenties. Helaas is dat een taal die mensen buiten Scouting soms niet begrijpen. Daarom is er ook een systeem in een taal die ook mensen van buiten Scouting begrijpen; dit systeem bestaat uit persoonsgebonden competenties. Met dit systeem kun je dus buiten Scouting aantoonbaar maken wat je bínnen Scouting hebt geleerd!