Regiobestuur

Het regiobestuur wordt gekozen door de Regioraad, het overkoepelend orgaan binnen de regio dat wordt gevormd door afgevaardigden vanuit de groepen. Het regiobestuur is daarmee het eerste aanspreekpunt voor de regiogroepen en de landelijke organisatie.
Voorzitter - Arjen Brouwers
Penningmeester - ad interim Hans van den Burg (t/m medio 2020)
Secretaris - ad interim Cieleke Meijers 
Trainingscoördinator - Cieleke Meijers
Spelteamcoördinator - Kristian Marijnissen
Bestuurslid algemeen - Freek Verschuren

Teams

Trainersteam
Voor informatie of vragen over trainingen of Scouting Academy neem je contact op met de trainingscoördinator.
Cieleke Meijers (trainingscoördinator, praktijkcoach)
Jan van Gaal (praktijkcoach)
Irma de Lazenne Coulander (praktijkcoach)
Arjen Brouwers
Pieter Siroen
Jeroen van Rosmalen
Jos van Mackelenbergh

Vertegenwoordiging Landelijke Raad
Freek Verschuren afgevaardigde lid Landelijke raad
Vacature - plaatsvervangend lid Landelijke raad

Webmaster / Social Media
Vacature (webmaster, Facebook, Scoutingapp telefoon)
Arjen Brouwers (Facebook)

Gegevensbeheerder
Cieleke Meijers

Groepsontwikkeling
Voor vragen over groepsontwikkeling binnen jouw groep.
Joke Hensen

Bestuurscoaches
Voor vragen over het versterken van de bestuurskracht binnen het groepsbestuur.
Emmy Rosch
Martin Klijn