Regiobestuur

Het regiobestuur wordt gekozen door de Regioraad, het overkoepelend orgaan binnen de regio dat wordt gevormd door afgevaardigden vanuit de groepen. Het regiobestuur is daarmee het eerste aanspreekpunt voor de regiogroepen en de landelijke organisatie.
Voorzitter - Arjen Brouwers
Penningmeester - ad interim Hans van den Burg (t/m medio 2020)
Secretaris - ad interim Freek Verschuren
Trainingscoördinator - ad interim Arjen Brouwers
Spelteamcoördinator - Kristian Marijnissen
Bestuurslid algemeen - Freek Verschuren + Lennard Alink

Teams

Trainersteam
Voor informatie of vragen over trainingen of Scouting Academy neem je contact op met de trainingscoördinator.
Arjen Brouwers  (ad interim trainingscoördinator)
Jan van Gaal (praktijkcoach)
Irma de Lazenne Coulander (praktijkcoach)
Pieter Siroen
Jeroen van Rosmalen
Carine de Rouw

Vertegenwoordiging Landelijke Raad
Freek Verschuren afgevaardigde lid Landelijke raad
Lennard Alink - plaatsvervangend lid Landelijke raad

Webmaster / Social Media
Vacature (webmaster, Facebook, Scoutingapp telefoon)
Arjen Brouwers (Facebook)

Gegevensbeheerder
Lennard Alink

Groepsontwikkeling
Voor vragen over groepsontwikkeling binnen jouw groep.
Joke Hensen

Bestuurscoaches
Voor vragen over het versterken van de bestuurskracht binnen het groepsbestuur.
Emmy Rosch
Martin Klijn